คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B52(บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
BEAUTY(บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
BIG(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
BJC(บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
COM7(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
CPW(บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
CRC(บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
CSS(บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
DOHOME(บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET100])
FN(บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
FTE(บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
GLOBAL(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
HMPRO(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
ICC(บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
ILM(บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
IT(บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
KAMART(บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
LOXLEY(บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
MAKRO(บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
MC(บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
MEGA(บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET100])
MIDA(บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
MOSHI(บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
RS(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
RSP(บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
SABUY(บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET100])
SCM(บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
SINGER(บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET100])
SPC(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
SPI(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])
SVT(บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM])