คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AHC(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
CMR(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
EKH(บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
KDH(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
LPH(บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
M-CHAI(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NEW(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NTV(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PR9(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RJH(บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RPH(บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SKR(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SVH(บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
THG(บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VIBHA(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VIH(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
WPH(บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])