คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AHC(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET100,SETHD])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET50,SET100])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET50,SET100])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET100,SETHD])
CMR(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
EKH(บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
KDH(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
LPH(บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
M-CHAI(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
NEW(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
NTV(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
PR9(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
RJH(บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
RPH(บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
SKR(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
THG(บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET100])
VIBHA(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
VIH(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])
WPH(บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH])