คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AIMCG(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
AIMIRT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
ALLY(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [PROPCON,PF&REIT])
AMATAR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท [PROPCON,PF&REIT])
B-WORK(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
BAREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ [PROPCON,PF&REIT])
BKKCP(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [PROPCON,PF&REIT])
BOFFICE(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
CPNCG(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CPNREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CPTGF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CTARAF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ [PROPCON,PF&REIT])
DREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี [PROPCON,PF&REIT])
ERWPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
FTREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ [PROPCON,PF&REIT])
FUTUREPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค [PROPCON,PF&REIT])
GAHREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
GROREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน [PROPCON,PF&REIT])
GVREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ [PROPCON,PF&REIT])
HPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
HYDROGEN(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน [PROPCON,PF&REIT])
IMPACT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท [PROPCON,PF&REIT])
INETREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต [PROPCON,PF&REIT])
KPNPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น [PROPCON,PF&REIT])
KTBSTMR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ [PROPCON,PF&REIT])
LHHOTEL(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล [PROPCON,PF&REIT])
LHPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ [PROPCON,PF&REIT])
LHSC(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ [PROPCON,PF&REIT])
LPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
LUXF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ [PROPCON,PF&REIT])
M-II(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ [PROPCON,PF&REIT])
M-PAT(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ [PROPCON,PF&REIT])
M-STOR(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ [PROPCON,PF&REIT])
MIPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [PROPCON,PF&REIT])
MIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
MJLF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ [PROPCON,PF&REIT])
MNIT(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี [PROPCON,PF&REIT])
MNIT2(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 [PROPCON,PF&REIT])
MNRF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ [PROPCON,PF&REIT])
POPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
PPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค [PROPCON,PF&REIT])
PROSPECT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล [PROPCON,PF&REIT])
QHHR(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ [PROPCON,PF&REIT])
QHOP(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
QHPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ [PROPCON,PF&REIT])
SHREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
SIRIP(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
SPRIME(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท [PROPCON,PF&REIT])
SRIPANWA(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา [PROPCON,PF&REIT])
SSPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร [PROPCON,PF&REIT])
SSTRT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย [PROPCON,PF&REIT])
TIF1(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 [PROPCON,PF&REIT])
TLHPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TNPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TPRIME(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TTLPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท [PROPCON,PF&REIT])
TU-PF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ [PROPCON,PF&REIT])
URBNPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา [PROPCON,PF&REIT])
WHABT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ [PROPCON,PF&REIT])
WHAIR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
WHART(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท [PROPCON,PF&REIT])