คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AAV(บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ADVANC(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AMATA(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AOT(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
AP(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BA(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BANPU(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BBL(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
BCP(บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BEAUTY(บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
BEC(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BEM(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BIG(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
BLA(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLAND(บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
CBG(บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
CK(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CKP(บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
COM7(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CPF(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPN(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
DELTA(บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
DTAC(บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EPG(บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
GLOBAL(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
GLOW(บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GPSC(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GUNKUL(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
HANA(บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
HMPRO(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
ICHI(บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
IFEC(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
INTUCH(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
IRPC(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ITD(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
IVL(บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
KAMART(บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
KBANK(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KCE(บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
KKP(ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTB(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTC(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
LH(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LHBANK(บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
LPN(บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MAJOR(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MINT(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MTLS(บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PLANB(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PSH(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PTG(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTGC(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
QH(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ROBINS(บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
RS(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
S(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAMART(บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SAWAD(บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SCB(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
SCC(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCN(บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SGP(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SIRI(บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SPALI(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SPCG(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPRC(บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
STEC(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STPI(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SUPER(บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TASCO(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TCAP(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
THAI(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THANI(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THCOM(บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TISCO(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TKN(บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TMB(ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TPIPL(บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TRUE(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TTA(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTCL(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TTW(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TU(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TVO(บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
UNIQ(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
VGI(บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
VIBHA(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
VNG(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
WHA(บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])