ขอบคุณคุณ Kurayami มากๆครับ

สำหรับ CG Score นั้นสามารถดูได้ที่ web ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครับ

http://www.thai-iod.com/th/publications.asp?type=4

จะมี PDF file ให้ download ย้อนหลังได้ฟรีถึงปี 2008 ครับ