ผมได้โอนค่าสมาชิก ยอด 555.55 บาท เข้าธนาคารกรุงเทพ วันที่ 16/05/2563 เวลา 18.33 น. เรียบร้อยแล้วครับ
user : k9737