หน้า stock financial เหมือนข้อมูลขาดๆหายๆครับ หลายตัวข้อมูลไม่ครบ และพวกตัวเลขปี2012จำนวนมากไม่มี %gain loss ขึ้นให้