ข้อมูลราคา EOD ของวันที่ 23-01-2018 มีผิดพลาดนะครับ