มีใครเป็นเหมือนผมบ้าง ทำไมดู เซ็ท 100 อินเด็กซ์ ไม่ได้