งบการเงินปีก่อนของเดือน 9 ไม่แสดง
คลิ๊กดูกราฟแล้วไปคลิ๊กดูงบการเงินของหุ้น คลิ๊กที่ปุ่มแบ่งเป็นรายไตรมาศ จะเทียบเดือน9ของปีนี้กับเดือน9ของปีก่อน แต่เดือน9ของปีก่อนไม่แสดง หลายบริษัทเลยเดือน9ของปีก่อนหาย
ของปีก่อนเดือน6แล้วมาเดือน12 เดือน9ปีก่อนหาย