ต้องรบกวนขอโทษด้วยค่ะ เว็ปเข้าใจง่ายค่ะ แต่คนใช้เองที่งุ่มง่าม มือใหม่แต่รุ่นน่ะเก๋าค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ