เห็นมีคนอยากให้เพิ่มค่า PEG ลงไป แต่จะคิดค่า PEG ได้ ต้องคำนวนค่า Growth มาก่อนนะครับ
ซึ่งการประมาณการเติบโตของบริษัทถือว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก
แต่ถ้าจะให้คำนวนเบื่องต้นโดยใช้ค่าทางบัญชีที่มีอยู่ก็สามารถทำให้ได้ครับ เช่นอาจจะคำนวนจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น หรือเงินปันผลเป็นต้น
ลองออกความเห็นกันมาดูก็ได้ครับ ว่าอยากให้คำนวนแบบใหน มีสูตรยังไง