ตัวอย่างนี้สมุติว่ามีการซื้อหน่วยลงทุนดังนี้
ซื้อครั้งที่ 1 จำนวน 1,000 NAV 10 บาท
ซื้อครั้งที 2 จำนวน 1,000 NAV 12 บาท
โดยสมมุตว่ามูลค่าปัจจุบันของ NAV อยู่ที่ 20 บาท


แบบไม่เฉลี่ย
1000 หน่วยแรก กำไร = (20 - 10) * 1000 = 10,000
1000 หน่วยหลัง กำไร = (20 - 12) * 1000 = 8,000
รวมกำไร 18,000
วิธีนี้จะคิดผลกำไรปัจจุบัน โดยสมมุติว่าถ้าขายทั้งหมด จะได้กำไรเท่าใหร่แล้วถ้าเราจะขายแค่ 1500 หน่วยก่อนละ จะรู้ได้ไงว่าผลกำไรเท่าใหร่?
ตอนนี้ละ จะต้องใช้การคำนวนอีกแบบ เพื่อเราต้องการรู้ผลกำไร จากการขายหน่วยลงทุนบางส่วน
แบบ FIFO (First In First Out) ก็คือ ซื้อก่อน ขายก่อน
1000 หน่วยแรก กำไร = (20 - 10) * 1000 = 10,000
500 หน่วยหลัง กำไร = (20 - 12) * 500 = 4,000
รวมกำไร 14,000 และยังมีหน่วยลงทุนคงเหลืออีก 500


แบบ LIFO (Last in First Out) ก็คือ ซื้อหลัง ขายก่อน
1000 หน่วยแรก กำไร = (20 - 12) * 1000 = 8,000
500 หน่วยหลัง กำไร = (20 - 10) * 500 = 5,000
รวมกำไร 13,000 และยังมีหน่วยลงทุนคงเหลืออีก 500

แบบค่าเฉลี่ย ก็คือการนำต้นทุนที่ซื้อมาหาค่าเฉลี่ยของต้นทุน
กำไร = (20 - ((12 + 10) / 2)) * 1500 = 13,500
รวมกำไร 13,500 และยังมีหน่วยลงทุนคงเหลืออีก 500


ทั้งนี้ระบบ portfolio ของที่นี่จะใช้วิธีคำนวน แบบไม่เฉลี่ย นะครับ
เนื่องจากต้องการคำนวนผลตอบแทนที่แท้จริง ไม่ใช่การประมาณการ และมันทำบัญชีง่ายกว่าด้วยครับ