หลังจากตอบคำถามหลายๆคนที่ถามปัญหาเกี่ยวกับกองทุนปันผล พบว่าหลายๆคนยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับกองทุนที่มีนโยบายปันผลอยู่
เช่น คิดว่าควรจะซื้อกองทุน หลังจากกองทุนปันผลออกมาแล้วเพื่อให้ได้ nav ที่ถูกเป็นต้น ซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง ในแง่ที่เงินปันผลนั้นจะต้องโดนหักภาษีไปด้วย แต่ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการที่ราคากองทุนขึ้นหรือลง


เงินปันผลหุ้น มาจากผลกำไรจากการดำเนินงาน ราคาอาจจะเด้งขึ้นหรือลงลึกไปอีก หลังจากปันผลก็ใด้เนื่องจากความคาดหวังและความกลัวของตลาด

แต่กองทุนปันผลนั่นเงินที่ปันผล มาจากการหักจากมูลค่าของกองทุนโดยตรง หรือหักจาก capital gain นั่นเอง และมูลค่าของกองทุนนั้นก็จะลดลงไปตามเงินที่ปันผล ไม่มีทางที่จะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า หรือลดลงไปน้อยกว่า เมื่อมีคนซื้อหรือขายกองทุนมากๆเหมือนกับหุ้น ราคาที่เปลี่ยนไปหลังจากปันผลออกมาแล้ว มีแค่ส่วนที่ขึ้นลงของตลาดหุ้นหรือ SET Index เท่านั้น

ตัวอย่างการปันผลของกองทุน

1. เราซื้อกองทุนหน่วยละ 10 บาท ไป 1 หน่วย กองทุนจะมีเงิน 10 บาท
2. กองทุนเอาเงินไปซื้อหุ้นมูลค่า 1 บาท จำนวน 10 หุ้น
3. ต่อมาหุ้นขึ้นเป็น 1.2 บาท กองทุนก็มีมูลค่า 12 บาท (10 x 1.2)
4. คราวนี้กองทุนอยากจ่ายปันผล 1.2 บาท จะทำอย่างไร ก็ต้องขายหุ้นออกไป 1 หุ้นที่ราคา 1.2 บาท ก็จะได้เงินสดเพื่อปันผลออกมา
5. ซึ่งหมายความว่า กองทุนมีมูลค่าลดลงเป็น 10.8 บาท (หุ้นคงเหลือ 9 x ราคาต่อหุ้น 1.2)
ปล. ในความเป็นจริงเงินที่ปันผลออกมา อาจไม่ได้มาจากกำไรจากการขายหุ้นเพียงอย่างเดียว อาจจะมาจากเงินสดสะสมที่มีอยู่จากการใด้รับปันผลจริงๆมาจากหุ้นก็ได้ (ซึ่งในความเป็นจริงจะมีหุ้นอยู๋ในพอทเยอะมาก)

ซึ่งต่างกับการที่เราซื้อหุ้นเองเพราะจำนวนหุ้นที่เราถือไม่ได้ลดลงไปตามเงินที่ปันผลออกมา


ความเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งของกองทุนรวมปันผลคือ การที่คิดว่ากองทุนปันผลจะเลือกเอาแต่กองทุนที่มีการปันผลเท่านั้นมารวมกัน และกองทุนรวมที่ไม่มีปันผลก็กลายเป็นกองทุนที่ซื้อหุ้นไม่มีปันผลไป


ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกองทุน อาจจะมีการลงทุนในหุ้นที่ดีมีการเติบโตหรือจะลงทุนในหุ้นที่มีปันผลก็ใด้ เพียงแต่ว่ากองทุนจะมีนโยบายการจ่ายปันผลออกมาหรือเปล่าเท่านั้นเอง โดยที่เวลาที่ได้รับเงินปันผลของแต่ละหุ้นมา ก็จะนำไปรวมกับมูลค่าของกองทุน ซึ่งบางกองทุนที่มีผลงานกองทุนดี แต่กองทุนก็อาจจะไม่ปันผลออกมาเลยก็ได้ (อันนี้อยู่ที่นโยบายของแต่ละกองทุน) กลับกัน ถึงกองทุนทำผลงานไม่ดี แต่อยากจะสั่งปันผลออกมาก็ยังทำได้...

ดังนั้นการมองที่จำนวนเงินปันผลอย่างเดียว ไม่น่าจะใช่วิธีวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนที่ถูกต้องนักนะครับ