เผื่อบางคนสงสัยว่าตัวเลขของ set มีที่มายังไงนะครับ
http://www.set.or.th/th/market/files...a_Glossary.pdf