งบกำไร ขาดทุนของหุ้น สามารถดูย้อนหลังได้กี่ปีครับ (ตอนนี้ดูได้ 5 ปี) เมื่อก่อนเข้ามาดูย้อนหลังได้ประมาณ 10 ปี

ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ