ผมดูกราฟ BLA แล้วเห็นว่าอาจมีอะไรผิดพลาดหรือเกิดจากผมใช้กราฟไม่ถูกต้อง ดังนี้
ราคาก่อน 7 ตุลาคม 2014 สูงไม่ต่ำกว่า 86.50 แต่ในสเกลกราฟมีไม่ถึง 68 ทั้งระยะ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
จึงไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร
ขอบคุณครับ