ตัวAP ผมนั่งดูในกราฟวันที่ 6 ตุลา 2014
http://siamchart.com/stock-chart/AP/

http://www.settrade.com/C04_02_stock...P&selectPage=2