บนเครื่องคอมฯ ไม่ทราบวิธีตีเส้น Trend Line กับ Fibo, ช่วนแนะนำหน่อยครับ