หุ้น 2ตัวนี้ อยู่ในธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไม่มีโรงกลั่นเอง ทำไมแตกต่างกันจัง