อยากให้มี CSV file ข้อมูลทางการเงินให้ download ด้วยครับ

จะได้นำพวก PE PB และอื่นๆมาลองคำนวนดูใน Excel ครับ