จะสร้างเส้น และ Fibonacci ในกราฟ โดยใช้ S-pen ของ Samsung Note ได้ใหมครับ
ขอบคุณครับ