ผมต้องการข้อมูลมาทำวิจัย คือ ข้อมูลราคาปิดรายวันและรายเดือนของหุ้น ต่อไปนี้
1. บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP
2 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF
3. บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK ส่
4.บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AIRA
5.บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP
6. บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT

ช่วยแนะนำหน่อยครับหรือท่่านใดมีไฟล์ข้อมูล รบกวนส่งให้ด้วยครับที่ spsmart99@hotmail.com

ขอบคุณครับ
สุรชัย