ผมไม่สามารถดูราคาหุ้นแบบ DIV+ ได้ต้องทำยังไงครับ

เบื้องต้น
- Login แล้ว
- ติ๊กถูก DIV+
- กด config apply และ save
- refresh page (F5)

ขอบคุณครับ