ผมอยากทราบว่าค่า spread ของหุ้นแต่ละตัวหาโหลดได้ที่ไหนครับ คือผมจะเอามาคำนวนค่า spread cost ครับ
เช่น หุ้นราคา 20 บาท spread 0.1 บาท ดังนั้น ค่า spread = (0.1)/20 = 50 bps

ขอบคุนครับ