ช่วยเพิ่มกองทุนออกใหม่ ดังนี้

TISCO US TECHNOLOGY TRIGGER 5M FUND 1
กองทุนเปิทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1
TTECH5M1

วันที่จดทะเบียน :14/02/2018


ขอบคุณครับ