ทำไมค่า AVG_VOL_50 ของหุ้น BGRIM,DDD,JKN,TOA เป็น ค่าว่าง
ทั้งที่ก็เข้าตลาดมามากกว่า 50 วันตั้งนานแล้ว