เรียนถาม Admin ครับ
EOD ที่ได้มาหลังจากแตก Par แล้วราคามันกระโดดลง เลยครับ ดังนั้นเวลานำไปใส่โปรแกรมกราฟหุ้น จึงไม่สามารถวาดกราฟ และทำให้ indicator ของกราฟราคาเพี้ยนไปเลย อยากทราบว่า Admin มีิวิธีการอย่างไรในการปรับแต่งราคา EOD ก่อน แตก Par ให้มัน สัมพันธ์กับราคาหลังแตก Par ครับ อย่างหุ้น TIP ในกราฟของ Siamchart ก็ได้ปรับราคาหลังแตก Par ให้มัน Smoothได้อย่างสวยงาม อยากทราบว่า ถ้าผมจะแก้ข้อมูลให้ได้กราฟเหมือนกับ Siamchart ต้องทำอย่างไรดีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปิยะศักดิ์