พอดีมีหุ้น SCC / PREB /2S /ADVANC
แต่ไม่เห็นแสดงปันผลให้ครับ