ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมที่จะให้หน้า Stock List มี ช่อง EV/EBITDA และ อัตรากำไรขั้นต้น