แสดงค่าใน windows ไม่ได้เลยครับทั้งกราฟทั้งข้อมูล ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด แต่แสดงผล android ได้ปรกตินะครับ