รบกวนแนะนำว่า hostorical EOD ของ สองตลาดเข้า meta stock แบบเป็น batch หาได้แต่แบบทีละตัวทีละตัว รบกวนด้วยคะ