เนื่องจากผมซื้อ KFF1YGJ ในวันที่ 7-JUN-2019
พอผมจะบันทึกการซื้อ Fund ตัวนี้ใน Portfolio ของตัวเอง แต่ยังไม่มีให้เลือกน่ะครับ

รบกวนสอบถามว่า อันนี้เป็นเพราะทาง admin ยังไม่บันทึกให้เข้าไปหรือไม่เปิดให้บันทึกใน Portfolio ครับ

ขอบคุณนะครับ