อยากได้คำแนะนำหนังสือลงทุนแนว VI ของเซียนรุ่นใหม่ๆ ครับ