เนื่องจากระบบ facebook มีปัญหาบ่อยบางทีไม่ทำงาน เลยเพิ่มระบบแจ้งเตือนทาง line เพิ่มอีกช่องทาง
http://siamchart.com/forum/showthread.php?3138#2