ทำไมหากอัตราดอกเบี้ยในประเทศลดลง ทำให้กองทุนตราสารหนี้ลดลงค่ะ(คือ ตามอ่านกระทู้ในพันทิพ แต่ไม่เห็นภาพคะ เป็นคนเข้าใจยากนิดหนึ่ง) แล้วนอกจากอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่ีส่งผลต่อกองทุนตราสารหนี้
ขอบคุณค่ะ