ปรกติ กองทุนเมื่อต้องการจ่ายผลตอบแทนกลับให้กับผู้ลงทุน
จะใช้การปันผลออกมา ซึ่งเงินปันผลนั้นจะต้องเสียภาษี 10% ด้วย

หากเราไม่ต้องการเสียภาษีผลตอบแทนในส่วนนี้ เราก็ต้องเลือกกองทุนที่ไม่มีการปันผล
แต่เราก็จะต้องเป็นคนสั่งขายกองทุนออกมาเองเมื่อมีกำไร ซึ่งพอถึงเวลาจริงๆเราอาจจะลืม หรือว่าไม่สามารถทำใจขายได้ก็ได้

ซึ่งกองทุนที่มีระบบ AR ออกมาเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้โดยรวมข้อดีของทั้งกองทุนที่ปันผล และไม่ปันผลมาใว้ในกองเดียวกัน
คือเวลาต้องการจ่ายผลตอบแทน ก็ใช้การสั่งขายอัตโนมัติแทน ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี (เหมือนเราสั่งขายออกมาเอง แต่ระบบจะดำเนินการให้)
NAV ของกองทุนจะไม่ลดลง แต่จำนวนหน่วยลงทุนที่เราถืออยู่ จะลดลงเหมือนสั่งขายออกมานั่นเอง

ซึ่งระบบนี้สามารถยกเลิกชั่วคราวได้ด้วย เช่น ในตลาดขาขึ้นและเรายังไม่มีความต้องการใช้เงินปันผลนั้น จึงอยากลงทุนด้วยเงินผลตอบแทนนั้นต่อ (reinvest)
ถ้าเป็นกองทุนที่มีการปันผล เราจะเสียมูลค่าของผลกำไรนั้นไปทันที 10% เพื่อจ่ายภาษีปันผล และยังอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อกองทุนนั้นใหม่อีกด้วย
แต่ถ้าใช้ระบบ AR เราก็แค่สั่งยกเลิกการขายอัตโนมัติชั่วคราวเท่านั้น