เมื่อกดปุ่ม info ของกองทุน SCBS&P500
พบว่า ไม่มีข้อมูลตัวเลขขึ้นมาด้วยเลย (มีแต่กล่องเปล่าๆ)