คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

24CS(บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
2S(บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
3K-BAT(บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
7UP(บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
A(บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
A5(บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
AAI(บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
AAV(บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ABICO(บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))
ABM(บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
ACAP(บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ACC(บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ACE(บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ACG(บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
ADB(บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
ADD(บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ADVANC(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AEONTS(บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AF(บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AFC(บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
AGE(บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AH(บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
AHC(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
AI(บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AIE(บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AIRA(บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AIT(บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AJ(บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
AJA(บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
AKP(บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AKR(บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ALL(บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ALLA(บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
ALPHAX(บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
ALT(บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
ALUCON(บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
AMA(บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AMANAH(บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AMARC(บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AMARIN(บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
AMATA(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AMATAV(บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AMC(บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
AMR(บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
ANAN(บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AOT(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
AP(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
APCO(บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
APCS(บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
APEX(บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
APP(บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
APURE(บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
AQ(บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AQUA(บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ARIN(บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ARIP(บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ARROW(บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
AS(บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ASAP(บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASEFA(บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
ASIA(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ASIAN(บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ASIMAR(บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ASK(บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASN(บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ASP(บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASW(บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ATP30(บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AU(บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
AUCT(บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AURA(บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
AWC(บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AYUD(บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
B(บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
B52(บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BA(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BAFS(บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAM(บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
BANPU(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAY(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BBGI(บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BBIK(บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
BBL(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BC(บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,บริการ,การแพทย์])
BCP(บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BCPG(บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BCT(บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BE8(บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
BEAUTY(บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BEC(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BEM(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BEYOND(บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
BFIT(บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน))
BGC(บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
BGRIM(บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BGT(บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BIG(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BIOTEC(บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BIS(บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BIZ(บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
BJC(บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BJCHI(บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
BKD(บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
BKI(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLA(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLAND(บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BLESS(บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BLISS(บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
BM(บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
BOL(บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BPP(บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BR(บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
BRI(บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BROCK(บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BROOK(บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
BRR(บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
BSBM(บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
BSM(บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BTG(บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
BTNC(บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTW(บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BUI(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BWG(บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
BYD(บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CAZ(บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CBG(บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CCET(บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
CCP(บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
CEN(บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CEYE(บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CFRESH(บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CGD(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CGH(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CH(บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CHARAN(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
CHAYO(บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CHEWA(บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,บริการ,การแพทย์])
CHIC(บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CHO(บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CHOTI(บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CHOW(บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CI(บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CIG(บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CIMBT(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
CITY(บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CIVIL(บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CK(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CKP(บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
CM(บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CMAN(บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
CMC(บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CMO(บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CMR(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
CNT(บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
COLOR(บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
COM7(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
COMAN(บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
COTTO(บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CPANEL(บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CPF(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPH(บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPI(บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPL(บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPN(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CPR(บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CPT(บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CPW(บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CRANE(บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CRC(บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CRD(บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CSC(บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
CSP(บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CSR(บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CSS(บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CTW(บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CV(บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
CWT(บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
D(บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
DCC(บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DCON(บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DDD(บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
DELTA(บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
DEMCO(บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
DHOUSE(บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DIMET(บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DITTO(บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
DMT(บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
DOD(บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
DOHOME(บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
DPAINT(บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DRT(บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DTAC(บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
DTCENT(บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
DTCI(บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
DUSIT(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
DV8(บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
EA(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EASON(บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
EASTW(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ECF(บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
ECL(บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
EE(บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
EFORL(บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EKH(บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
EMC(บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
EP(บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EPG(บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
ERW(บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ESSO(บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ESTAR(บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ETC(บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ETE(บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
EVER(บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
F&D(บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
FANCY(บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
FE(บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
FLOYD(บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
FMT(บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
FN(บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FNS(บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FORTH(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
FPI(บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
FPT(บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
FSMART(บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
FSS(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FTE(บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FTI(บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
FVC(บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GBX(บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GC(บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GCAP(บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
GEL(บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
GENCO(บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
GFPT(บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
GGC(บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GIFT(บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GJS(บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
GL(บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GLAND(บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
GLOBAL(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
GLOCON(บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
GLORY(บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GPI(บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GPSC(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GRAMMY(บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAND(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
GREEN(บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GSC(บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GSTEEL(บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
GTB(บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
GULF(บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GUNKUL(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GYT(บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
HANA(บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
HARN(บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HEMP(บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HENG(บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
HFT(บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
HL(บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HMPRO(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
HPT(บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
HTC(บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
HTECH(บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
HUMAN(บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
HYDRO(บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ICC(บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ICHI(บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ICN(บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IFEC(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IFS(บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
IHL(บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
IIG(บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
III(บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ILINK(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
ILM(บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
IMH(บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
IND(บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
INET(บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
INGRS(บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
INOX(บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
INSET(บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
INSURE(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
INTUCH(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
IP(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
IRC(บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
IRCP(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IRPC(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IT(บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ITC(บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ITD(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
ITEL(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
ITNS(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IVL(บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
J(บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
JAK(บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
JAS(บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JCK(บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
JCKH(บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
JCT(บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
JDF(บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
JKN(บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
JMART(บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JMT(บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
JP(บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
JR(บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
JSP(บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
JTS(บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JUBILE(บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
JWD(บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
K(บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KAMART(บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
KASET(บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
KBANK(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KBS(บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KC(บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
KCAR(บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KCC(บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
KCE(บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
KCM(บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KDH(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
KEX(บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KGEN(บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KGI(บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KIAT(บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KISS(บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
KJL(บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KK(บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KKC(บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
KKP(ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KLINIQ(บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KOOL(บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KSL(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KTB(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTC(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KTIS(บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KTMS(บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KUMWEL(บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KUN(บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KWC(บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KWI(บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
KWM(บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KYE(บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
L&E(บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
LALIN(บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LANNA(บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
LDC(บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LEE(บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
LEO(บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LH(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LHFG(บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
LHK(บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
LIT(บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
LOXLEY(บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
LPH(บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
LPN(บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LRH(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
LST(บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
M(บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
M-CHAI(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
MACO(บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAJOR(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAKRO(บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MALEE(บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MANRIN(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
MASTER(บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
MATCH(บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATI(บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAX(บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
MBAX(บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
MBK(บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MC(บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MCOT(บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MCS(บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
MDX(บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
MEGA(บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
MENA(บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
META(บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
METCO(บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
MFC(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MFEC(บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MGT(บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
MICRO(บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MIDA(บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MILL(บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
MINT(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MITSIB(บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
MJD(บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MK(บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ML(บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MODERN(บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
MONO(บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MOONG(บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
MORE(บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
MOSHI(บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MPIC(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MSC(บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MST(บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MTC(บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MTI(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
MTW(บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
MUD(บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
MVP(บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NATION(บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
NBC(บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
NC(บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
NCAP(บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
NCH(บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NCL(บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NDR(บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
NEP(บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
NER(บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
NETBAY(บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
NEW(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NEWS(บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NEX(บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [SET100,เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
NFC(บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
NINE(บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NKI(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NNCL(บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NOBLE(บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NOK(บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
NOVA(บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
NPK(บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
NRF(บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
NSI(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NSL(บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
NTV(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NUSA(บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NV(บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
NVD(บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NWR(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
NYT(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
OCC(บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
OGC(บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
OISHI(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ONEE(บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
OR(บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ORI(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
OTO(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PACE(บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PACO(บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PAE(บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
PAF(บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PAP(บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
PATO(บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
PB(บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PCC(บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PCSGH(บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
PDG(บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PDJ(บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PE(บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน))
PEACE(บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PERM(บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
PF(บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PG(บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PHOL(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PICO(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PIMO(บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PIN(บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PJW(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PK(บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
PL(บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PLANB(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PLANET(บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
PLAT(บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PLE(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PLUS(บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PM(บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PMTA(บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
POLAR(บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
POLY(บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
PORT(บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
POST(บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PPM(บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PPP(บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
PPPM(บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
PPS(บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PR9(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRAKIT(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PRAPAT(บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PREB(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PRECHA(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRG(บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PRI(บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PRIME(บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PRIN(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRM(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PRO(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
PROEN(บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
PROS(บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PROUD(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PSG(บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PSH(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PSL(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PSTC(บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
PT(บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
PTC(บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
PTECH(บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PTG(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTL(บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTGC(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
PYLON(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
Q-CON(บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
QH(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
QLT(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
QTC(บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RABBIT(บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RATCH(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RBF(บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
RCL(บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
RICHY(บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RJH(บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RML(บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ROCK(บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
ROH(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ROJNA(บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RP(บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
RPC(บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RPH(บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RS(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RSP(บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RT(บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
RWI(บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
S(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
S&J(บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน))
S11(บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SA(บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAAM(บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SABINA(บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SABUY(บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
SAF(บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SAK(บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SALEE(บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SAM(บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SAMART(บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SAMCO(บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAMTEL(บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SANKO(บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SAPPE(บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SAT(บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
SAUCE(บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SAWAD(บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SAWANG(บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SC(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SCAP(บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SCB(บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
SCBB(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน))
SCC(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCCC(บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCG(บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCGP(บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SCI(บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCM(บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SCN(บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCP(บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SDC(บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SE(บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SE-ED(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SEAFCO(บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SEAOIL(บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SECURE(บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SELIC(บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SENA(บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SENAJ(บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SF(บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน))
SFLEX(บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SFP(บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SFT(บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SGC(บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SGF(บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
SGP(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SHANG(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SHR(บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SIAM(บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
SICT(บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SIMAT(บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SINGER(บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
SIRI(บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SIS(บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SISB(บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SITHAI(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SK(บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SKE(บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SKN(บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SKR(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SKY(บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SLM(บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SLP(บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SM(บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SMART(บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SMD(บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
SMIT(บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SMK(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
SMPC(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SMT(บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
SNC(บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
SNNP(บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SNP(บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SO(บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SOLAR(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SONIC(บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SORKON(บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SPA(บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SPACK(บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SPALI(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SPC(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPCG(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPG(บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
SPI(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPRC(บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPVI(บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SQ(บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SR(บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SRICHA(บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SSC(บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSF(บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSP(บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SSS(บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SSSC(บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SST(บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
STA(บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [SET100,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
STANLY(บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
STARK(บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
STC(บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STEC(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STECH(บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
STGT(บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET100,สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
STHAI(บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
STI(บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STOWER(บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
STP(บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
STPI(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SUC(บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SUN(บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SUPER(บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUSCO(บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUTHA(บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
SVH(บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน))
SVI(บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
SVOA(บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SVT(บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SWC(บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SYMC(บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SYNEX(บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SYNTEC(บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TACC(บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TAE(บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TAKUNI(บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TAPAC(บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TASCO(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TC(บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TCAP(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TCC(บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TCCC(บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
TCJ(บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
TCMC(บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
TCOAT(บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TEAM(บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
TEAMG(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TEGH(บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TEKA(บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TFG(บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TFI(บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TFM(บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TFMAMA(บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TGE(บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TGH(บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TGPRO(บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TH(บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THAI(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THANA(บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
THANI(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THCOM(บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
THE(บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
THG(บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
THIP(บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
THL(บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,เหมืองแร่])
THMUI(บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
THRE(บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
THREL(บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIDLOR(บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TIGER(บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TIPCO(บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TIPH(บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TISCO(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TITLE(บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TK(บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TKC(บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TKN(บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TKS(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TKT(บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TLI(บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TM(บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
TMC(บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TMD(บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TMI(บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TMILL(บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TMT(บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TMW(บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TNDT(บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNH(บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNITY(บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TNL(บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TNP(บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNPC(บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TNR(บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
TOA(บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TOG(บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TOPP(บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPA(บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
TPAC(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPBI(บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPCH(บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TPCS(บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
TPIPL(บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TPIPP(บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TPLAS(บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TPOLY(บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TPP(บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPS(บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
TQM(บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TQR(บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
TR(บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TRC(บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRITN(บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRT(บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TRU(บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TRUBB(บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TRUE(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TRV(บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TSC(บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TSE(บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TSF(บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TSI(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TSR(บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
TSTE(บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TSTH(บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TTA(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTB(ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TTCL(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TTI(บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TTT(บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TTW(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TU(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TVD(บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน))
TVDH(บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TVI(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TVO(บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TVT(บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TWP(บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TWPC(บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TWZ(บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TYCN(บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
U(บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน))
UAC(บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
UBA(บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
UBE(บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
UBIS(บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UEC(บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UKEM(บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UMI(บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
UMS(บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
UNIQ(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
UOBKH(บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
UP(บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
UPA(บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
UPF(บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
UPOIC(บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UREKA(บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UTP(บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,กระดาษและวัสดุการพิมพ์])
UV(บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
UVAN(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
VARO(บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
VCOM(บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
VGI(บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
VIBHA(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VIH(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VL(บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
VNG(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
VPO(บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
VRANDA(บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
W(บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
WACOAL(บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
WARRIX(บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
WAVE(บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WFX(บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
WGE(บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
WHA(บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
WHAUP(บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
WICE(บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
WIIK(บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
WIN(บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
WINMED(บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
WINNER(บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
WORK(บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WP(บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
WPH(บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
XO(บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
XPG(บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
YGG(บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
YONG(บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
YUASA(บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
ZEN(บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ZIGA(บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])