ไม่ทราบว่าถ้าอยากได้ข้อมูลตลาดสำหรับใช้กับ Program Meta stock ย้อนหลังจะหาได้จากไหน แล้วเมื่อ import เก็บไว้ในคอมแล้วจะนำมาใช้งานต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณมาก