ดาวน์โหลดไฟล์ EOD ใด้ที่
http://siamchart.com/stock/

น่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ
Name:  META_CONVERT.jpg
Views: 35105
Size:  47.5 KB


ไฟล์ที่สำเร็จออกมาจะอยู่ใน folder D:\METASTOCK สามารถใช้คำสั้ง OPEN ใน MetaStock เปิดได้เลยโดยจะแยกชื่อหุ้นเป็นตัวๆ