หน้า Stock Holder Search

เคยสงสัยใหมว่า คนที่ดังๆเขาถือหุ้นอะไรกันบ้าง ระบบค้นหาจะช่วยให้คุณสามารถรู้ใด้ หรือว่าเมื่อมีวิกฤติขึ้นกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศ ก็สามารถรู้ได้ว่าบริษัทนั้นถือหุ้นของบริษัทใดใว้บ้าง
Note: ข้อมูลชื่อผู้ถือหุ้นจาก ตลท. ค่อนข้างอัพเดทช้า กว่ารายชื่อจะแสดงอาจจะมีการซื้อหรือขายไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้

Click image for larger version. 

Name:	SAMPLE_STOCK_HOLDER_SEARCH.png 
Views:	38355 
Size:	49.2 KB 
ID:	120