Thai Fund Fee data Table.

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

B-INFRA (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน)
B-THAICG (บัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย)
BKA (กองทุนเปิดบัวแก้ว)
BKA2 (กองทุนเปิดบัวแก้ว 2)
BKIND (คนไทยใจดี)
BTK (กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม)
BTP (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล)
BBASIC (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4)
BCAP (กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน)
BKD (กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล)
BSIRICG (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล)
B-ACTIVE (กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ)
B-FLEX (กองทุนเปิดบีเฟล็กซ์)
B-INCOME (กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม)
B-SENIOR (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ)
B-ASEAN (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน)
B-ASIA (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย)
B-BHARATA (กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ)
B-GLOBAL (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล)
B-HY (H75) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-HY (UH) AI (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
B-INNOTECH (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี)
B-NIPPON (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น)
B-SENIOR-X (กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า)
B-TOPTENLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว)
BCARE (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์)
B-CHINE-EQ (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน)
B-FUTURE (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่)
BGOLD (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์)
BFIXED (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้)
B-LTF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว)
BLTF75 (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25)
BBASICDLTF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล)
B-TNTV (กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี)
B-TREASURY (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ)
B-INDIAMRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-ASEANRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-ASIARMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-GLOBALRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-INNOTECHRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-SM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ)
B-TOPTENRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
B25RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BBASICRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BCARERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BERMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFLRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BSIRIRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
IN-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ)
BFRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
BGOLDRMF (กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MM-RMF (กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ)