ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ASP (กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้)
ASP-AAA-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-AAA-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ASP-AIF1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-APR-UI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-ASIAN (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์)
ASP-BRIC (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค)
ASP-CHINA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า)
ASP-CHINABOND-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-CHINABOND-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ASP-CHINATRIG 3M1 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1)
ASP-DGOV-I (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
ASP-DGOV-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
ASP-DIGIBLOC (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน)
ASP-DIGIBLOCRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-DISRUPT (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์)
ASP-DISRUPTRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-DPLUS (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส)
ASP-DPLUS-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ขนิดสะสมมูลค่า)
ASP-ERF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-EUG (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท)
ASP-EUPROP (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้)
ASP-EUROPE QUALITY (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้)
ASP-EVOCHINA (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้)
ASP-EVOCHINARMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-FCN-AI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FFPLUSA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-FFPLUSR (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ASP-FIXED 6M1 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FIXED 6M2 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FIXED 6M3 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FIXED 6M4 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FIXED 6M5 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-FLEXPLUS (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส)
ASP-FRF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-GCC-UI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-GLTF-A (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-GLTF-T (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-GOLD (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์)
ASP-HSI (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ)
ASP-IHEALTH (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์)
ASP-INDIA (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้)
ASP-INDIARMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-JHC-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-LTF-A (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-LTF-T (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-MAG7-AI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-MRF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-NGF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท)
ASP-OIL (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์)
ASP-POWER (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้)
ASP-POWERRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-PROPIN-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-PROPIN-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ASP-ROBOT (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์)
ASP-ROBOTRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-S&P500 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500)
ASP-SME-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-SMELTF-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-SMELTF-T (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
ASP-SMERMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-T12 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12)
ASP-THAITRIG 5M1 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1)
ASP-THEQ (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย)
ASP-TOPBRAND-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า)
ASP-TOPBRANDRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-TRIGGER 6M3 (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3)
ASP-USSMALL (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส)
ASP-VIET-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
ASP-VIETRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-X (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท )
ASPGIPLUS-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
ASPGIPLUS-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)