ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ASP (กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้)
ASP-AIF1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1)
ASP-AIF10 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 10)
ASP-AIF11 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 11)
ASP-AIF12 (Asset Plus AI Fixed Income Fund 12)
ASP-AIF2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 2)
ASP-AIF3 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 3)
ASP-AIF4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 4)
ASP-AIF5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5)
ASP-AIF6 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 6)
ASP-AIF7 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 7)
ASP-AIF9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 9)
ASP-AITF2Y2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y2)
ASP-AITF2Y3 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y3)
ASP-AITF2Y4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y4)
ASP-AITF2Y5 (Asset Plus AI Term Fund 2Y5)
ASP-AITF2Y6 (Asset Plus AI Term Fund 2Y6)
ASP-AITF2Y7 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7)
ASP-AITF2Y8 (Asset Plus AI Term Fund 2Y8)
ASP-AITF2Y9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9)
ASP-AITF3Y1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1)
ASP-AITF3Y2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2)
ASP-AITF3Y3 (Asset Plus AI Term Fund 3Y3)
ASP-AITF5Y1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1)
ASP-ASIAN (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์)
ASP-BRIC (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค)
ASP-CHINA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า)
ASP-CSI300 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสซีเอสไอ 300)
ASP-DPLUS (Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund For Accredited Investors)
ASP-ERF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-EUPROP (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้)
ASP-EUROPE (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรป)
ASP-EUROPE VALUE (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู)
ASP-FFPLUSA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A)
ASP-FFPLUSR (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R)
ASP-FRF (กองทุนรวมแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-GAF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น)
ASP-GDF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล)
ASP-GLTF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร)
ASP-GOLD (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์)
ASP-HSI (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ)
ASP-LTF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว)
ASP-MMF1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1)
ASP-MMF2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2)
ASP-MRF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-NGF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท)
ASP-NKY225 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225)
ASP-OIL (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์)
ASP-OPPORTUNITY1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออพพอร์ทูนิตี้ 1)
ASP-PRIME4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4)
ASP-PRIME5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5)
ASP-S&P500 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500)
ASP-SET50 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส SET50)
ASP-STARS9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9)
ASP-STRATEGIC (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic)
ASP-TFIXED2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2)
ASP-TFIXED3 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3)
ASP-TFIXED4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4)
ASP-TFIXED5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5)
ASP-TFIXED7 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7)
ASP-TFIXED9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9)
ASP-THBOND (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไทยบอนด์)
ASP-THEQ (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย)
ASP-TRIGGER4/4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทริกเกอร์ 4/4)
ASP2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2)
ASPGIPLUS-A ()
ASPGIPLUS-R ()