ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ASP (กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้)
ASP-AIF1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-AIF5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-AITF2Y5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y5)
ASP-AITF2Y6 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y6)
ASP-AITF2Y7 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y7)
ASP-AITF2Y8 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y8)
ASP-AITF2Y9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 2Y9)
ASP-AITF3Y1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y1)
ASP-AITF3Y2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y2)
ASP-AITF3Y3 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 3Y3)
ASP-AITF5Y1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1)
ASP-ASIAN (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์)
ASP-BRIC (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค)
ASP-CHINA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า)
ASP-DPLUS (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
ASP-ERF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-EUPROP (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้)
ASP-EUROPE VALUE (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู)
ASP-FFPLUSA (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A)
ASP-FFPLUSR (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R)
ASP-FLEXPLUS (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส)
ASP-FRF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-GAF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น)
ASP-GDF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล)
ASP-GLTF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร)
ASP-GOLD (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์)
ASP-HSI (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ)
ASP-LTF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว)
ASP-MMF1 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 1)
ASP-MMF2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสทวีเงินออม 2)
ASP-MRF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-NGF (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท)
ASP-NKY225 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225)
ASP-OIL (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์)
ASP-PRIME4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 4)
ASP-PRIME5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไพร์ม 5)
ASP-ROBOT (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์)
ASP-ROBOTRMF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
ASP-S&P500 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500)
ASP-SME (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้)
ASP-SMELTF (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว)
ASP-STARS9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 9)
ASP-STRATEGIC (กองทุนเปิดแอสเซทพลัส Strategic)
ASP-TFIXED10 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 10)
ASP-TFIXED2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 2)
ASP-TFIXED3 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 3)
ASP-TFIXED4 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 4)
ASP-TFIXED5 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 5)
ASP-TFIXED7 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 7)
ASP-TFIXED9 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9)
ASP-THEQ (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย)
ASP2 (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2)
ASPGIPLUS-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
ASPGIPLUS-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)