ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

P-CGREEN (กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์)
P-LTF (กองทุนเปิด ฟิลลิป หุ้นระยะยาว)
PBOND (กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย)
PCASH (กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน)
PEQ (กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน)
PFIXRMF (กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
PGOLD (กองทุนเปิด ฟิลลิป ทองคำ)
PMIXRMF (กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
PWIN (กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น)
PWINRMF (กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ)