คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AFC(บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
AURA(บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
BTNC(บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
CPH(บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
CPL(บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
NC(บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
PAF(บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
PDJ(บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
PG(บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
SABINA(บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
SAWANG(บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
SUC(บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
TNL(บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
TR(บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
TTI(บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
TTT(บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
UPF(บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
WACOAL(บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])
WFX(บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [CONSUMP,FASHION])