คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ACAP(บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AEONTS(บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AF(บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AIRA(บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AMANAH(บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASAP(บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASK(บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASN(บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ASP(บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AYUD(บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BAM(บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
BAY(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BBL(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BKI(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLA(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BROOK(บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
BUI(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BYD(บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CGH(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CHARAN(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
CHAYO(บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CIMBT(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
ECL(บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FNS(บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FSS(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GBX(บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GCAP(บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
GL(บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
HENG(บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
IFS(บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
INSURE(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
JMT(บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KBANK(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KCAR(บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KCC(บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
KGI(บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KKP(ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTB(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTC(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KWI(บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
LHFG(บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
LIT(บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
MFC(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MICRO(บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MITSIB(บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ML(บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MST(บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MTC(บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MTI(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NCAP(บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
NKI(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NSI(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
PL(บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
S11(บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SAK(บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SAWAD(บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SCAP(บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SCB(บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
SGF(บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
SMK(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TCAP(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TGH(บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TH(บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THANI(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THRE(บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
THREL(บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIDLOR(บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TIPH(บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TISCO(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TK(บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TLI(บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TNITY(บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TQM(บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) [SET100,ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TQR(บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
TSI(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TTB(ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TVI(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
UOBKH(บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
XPG(บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])