คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AAI(บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
APURE(บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
ASIAN(บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
BR(บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
BRR(บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
BTG(บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
CBG(บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100])
CFRESH(บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
CH(บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
CHOTI(บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
CM(บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) [AGRO,FOOD])
CPF(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
CPI(บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
F&D(บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
GLOCON(บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
HTC(บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
ICHI(บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
ITC(บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
JDF(บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
KBS(บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
KSL(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
KTIS(บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
LST(บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
M(บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
MALEE(บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
MINT(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100])
NRF(บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
NSL(บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
OISHI(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
PB(บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
PLUS(บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
PM(บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
PQS( [AGRO,FOOD])
PRG(บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
RBF(บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET100])
SAPPE(บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SAUCE(บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SFP(บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) [AGRO,FOOD])
SNNP(บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SNP(บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SORKON(บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SSC(บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SSF(บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SST(บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
SUN(บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TC(บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TFG(บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TFMAMA(บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TIPCO(บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TKN(บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
TU(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
TVO(บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
W(บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])
ZEN(บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD])