คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

A-F(บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ABC-F(บริษัท แอสเซท ไบร์ท จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
ABICO-F(บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
ACAP-F(บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
ACC-F(บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
ADAM-F(บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
ADVANC-F(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AEONTS-F(บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AFC-F(บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
AGE-F(บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
AH-F(บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
AHC-F(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
AI-F(บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AIT-F(บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AJ-F(บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
AKR-F(บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ALUCON-F(บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
AMATA-F(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AMC-F(บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
AOT-F(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
AP-F(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
APURE-F(บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
APX-F(บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
AQ-F(บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AS-F(บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ASIA-F(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ASIAN-F(บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ASIMAR-F(บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ASK-F(บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASP-F(บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AYUD-F(บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BAFS-F(บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BANPU-F(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAT-3K-F(บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
BAY-F(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BBL-F(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BCP-F(บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BDMS-F(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BEC-F(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BFIT-F(บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
BGT-F(บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
BH-F(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BIG-F(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BIGC-F(บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BJC-F(บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BKI-F(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLA-F(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLAND-F(บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BLISS-F(บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
BOL-F(บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
BRC-F(บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
BROCK-F(บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BROOK-F(บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
BSBM-F(บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
BSM-F(บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BTC-F(บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTS-F(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BUI-F(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BWG-F(บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
CCP-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
CEN-F(บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
CENTEL-F(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CFRESH-F(บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CGD-F(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CHARAN-F(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
CHOTI-F(บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
CHUO-F(บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ])
CI-F(บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน))
CIG-F(บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CIMBT-F(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
CITY-F(บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
CK-F(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CM-F(บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CMO-F(บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
CMR-F(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
CNT-F(บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
COL-F(บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CPALL-F(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CPF-F(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPH-F(บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPI-F(บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPL-F(บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPN-F(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CPR-F(บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CRANE-F(บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CSC-F(บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
CSL-F(บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
CSP-F(บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
CTW-F(บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CWT-F(บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
DCC-F(บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DCON-F(บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DEMCO-F(บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
DIMET-F(บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DRACO-F(บริษัท ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
DRT-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DTAC-F(บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
DTC-F(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
DTCI-F(บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
EASON-F(บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
EASTW-F(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ECL-F(บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
EE-F(บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
EFORL-F(บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) [บริการ])
EGCO-F(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EIC-F(บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
EMC-F(บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
ESTAR-F(บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
EVER-F(บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
FANCY-F(บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
FC-F(บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
FE-F(บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
FER-F(บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
FMT-F(บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
FNS-F(บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FOCUS-F(บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
FORTH-F(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
FSS-F(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GBX-F(บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GC-F(บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GEL-F(บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
GENCO-F(บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
GFPT-F(บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
GJS-F(บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
GL-F(บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GLAND-F(บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
GLOBAL-F(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
GOLD-F(บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
GRAMMY-F(บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAND-F(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
GREEN-F(บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
HMPRO-F(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
HTC-F(บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
HTECH-F(บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
ICC-F(บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
IEC-F(บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IFEC-F(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IHL-F(บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
ILINK-F(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
INET-F(บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
INSURE-F(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
INTUCH-F(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
IRC-F(บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
IRCP-F(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
IRPC-F(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IT-F(บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ITD-F(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
JAS-F(บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JCT-F(บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
JMART-F(บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JTS-F(บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JUBILE-F(บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
JUTHA-F(บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KASET-F(บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
KBANK-F(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KC-F(บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
KCAR-F(บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KCE-F(บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
KDH-F(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
KGI-F(บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KIAT-F(บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ])
KKC-F(บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
KKP-F(ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KSL-F(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KTB-F(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTC-F(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KTECH-F(บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
KWC-F(บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KWG-F(บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
KYE-F(บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
LALIN-F(บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LANNA-F(บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
LEE-F(บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
LH-F(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LHK-F(บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
LOXLEY-F(บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
LPN-F(บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LRH-F(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
LST-F(บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
LTX-F(บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
LVT-F(บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
M-CHAI-F(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
MACO-F(บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAJOR-F(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAKRO-F(บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MALEE-F(บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MANRIN-F(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
MATCH-F(บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATI-F(บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAX-F(บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
MBAX-F(บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
MBK-F(บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MCOT-F(บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MCS-F(บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
MDX-F(บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
MFC-F(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MFEC-F(บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MIDA-F(บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MILL-F(บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
MINT-F(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MJD-F(บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MK-F(บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ML-F(บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MODERN-F(บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
MOONG-F(บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
MPIC-F(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MSC-F(บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MTI-F(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NBC-F(บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NC-F(บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
NCH-F(บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NEP-F(บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
NEW-F(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NEWS-F(บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
NFC-F(บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
NKI-F(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NMG-F(บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
NNCL-F(บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NOBLE-F(บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NPK-F(บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
NPP-F(บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
NSI-F(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NTV-F(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NWR-F(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
OCC-F(บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
OGC-F(บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
OHTL-F(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
OISHI-F(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PAE-F(บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PAF-F(บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PAP-F(บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
PATO-F(บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
PB-F(บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PDI-F(บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,เหมืองแร่])
PE-F(บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PERM-F(บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
PF-F(บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PICO-F(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [บริการ])
PK-F(บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
PL-F(บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PLE-F(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PM-F(บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
POMPUI-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
POST-F(บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PPM-F(บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PR-F(บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PRAKIT-F(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PRANDA-F(บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PREB-F(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PRECHA-F(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRG-F(บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PRIN-F(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRINC-F(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRO-F(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
PSL-F(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PT-F(บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
PTT-F(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTEP-F(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PYLON-F(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
Q-CON-F(บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
QH-F(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
QLT-F(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [บริการ])
RAM-F(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RATCH-F(บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RCI-F(บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
RCL-F(บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
RICH-F(บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
ROBINS-F(บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ROCK-F(บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
ROH-F(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ROJNA-F(บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RPC-F(บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RS-F(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
S&J-F(S&J-F)
S-F(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SABINA-F(บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SAFARI-F(บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
SALEE-F(บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SAM-F(บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
SAMART-F(บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SAMCO-F(บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAMTEL-F(บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SAT-F(บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
SAUCE-F(บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SAWANG-F(บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SC-F(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SCB-F(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
SCC-F(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCCC-F(บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCG-F(บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCP-F(บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SE-ED-F(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SEAFCO-F(บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SENA-F(บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SF-F(บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SFP-F(บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SGP-F(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SHANG-F(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SIAM-F(บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
SIM-F(บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SIMAT-F(บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
SINGER-F(บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SIRI-F(บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SIS-F(บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SITHAI-F(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SKR-F(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SMIT-F(บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
SMK-F(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
SMM-F(บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SMPC-F(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SNC-F(บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
SOLAR-F(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SORKON-F(บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SPACK-F(บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SPALI-F(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SPC-F(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPI-F(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPORT-F(บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SPPT-F(บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
SSC-F(บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSF-F(บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSI-F(บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
SSSC-F(บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
SST-F(บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
STA-F(บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
STANLY-F(บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
STAR-F(บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STEC-F(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STHAI-F(บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
STPI-F(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SUC-F(บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SUPER-F(บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUSCO-F(บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SVH-F(บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SWC-F(บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SYNEX-F(บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SYNTEC-F(บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
T-F(บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TASCO-F(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TC-F(บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TCAP-F(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TCC-F(บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TCCC-F(บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
TCJ-F(บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
TCMC-F(บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TCOAT-F(บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TEAM-F(บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
TF-F(บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TFD-F(บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
TFI-F(บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TGCI-F(บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TGPRO-F(บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
THAI-F(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THANA-F(บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
THANI-F(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THCOM-F(บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
THE-F(บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
THIP-F(บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
THL-F(บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,เหมืองแร่])
TIC-F(บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TICON-F(บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
TIP-F(บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIPCO-F(บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TISCO-F(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TIW-F(บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
TK-F(บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TKS-F(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TKT-F(บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TLUXE-F(บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TMB-F(ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TMD-F(บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TMI-F(บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TMT-F(บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
TNDT-F(บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TNH-F(บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TNITY-F(บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TNL-F(บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TNPC-F(บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TOG-F(บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
TOP-F(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TOPP-F(บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPA-F(บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
TPAC-F(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TPC-F(บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน))
TPCORP-F(บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TPIPL-F(บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TPOLY-F(บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TPP-F(บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TR-F(บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TRC-F(บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRITN-F(บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TRT-F(บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
TRU-F(บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TRUBB-F(บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TRUE-F(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TSC-F(บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TSF-F(บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TSI-F(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TSTE-F(บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTA-F(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTCL-F(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TTI-F(บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TTL-F(บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TTW-F(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TU-F(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TUCC-F(บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
TVI-F(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TVO-F(บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TWP-F(บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก])
TWZ-F(บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
U-F(บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
UBIS-F(บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UEC-F(บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UKEM-F(บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UMI-F(บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
UMS-F(บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
UNIQ-F(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
UP-F(บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
UPF-F(บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
UPOIC-F(บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UT-F(บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
UTP-F(บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,กระดาษและวัสดุการพิมพ์])
UV-F(บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
UVAN-F(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
VARO-F(บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
VI-F(บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
VIBHA-F(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VNG-F(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
WACOAL-F(บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
WAVE-F(บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WG-F(บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
WIIK-F(บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
WIN-F(บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
WORK-F(บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WORLD-F(บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
YCI-F(บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
YNP-F(บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
YUASA-F(บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
ZMICO-F(บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])