คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

2S-F(บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
7UP-F(บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
A-F(บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
A5-F(บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ])
AAV-F(บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ABICO-F(บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
ABM-F(บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
ACAP-F(บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
ACC-F(บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ACE-F(บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ACG-F(บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
ADB-F(บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
ADD-F(บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
ADVANC-F(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AEC-F(บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AEONTS-F(บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AF-F(บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
AFC-F(บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
AGE-F(บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AH-F(บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
AHC-F(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
AI-F(บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
AIE-F(บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
AIMCG-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
AIMIRT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
AIRA-F(บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
AIT-F(บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AJ-F(บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
AJA-F(บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
AKP-F(บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
AKR-F(บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ALL-F(บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ALLA-F(บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
ALT-F(บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
AMA-F(บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [บริการ])
AMANAH-F(บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
AMARIN-F(บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
AMATA-F(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AMATAR-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
AMATAV-F(บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AMC-F(บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
ANAN-F(บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AOT-F(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
AP-F(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
APCO-F(บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
APCS-F(บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
APEX-F(บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
APP-F(บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
APURE-F(บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
AQ-F(บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AQUA-F(บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ARIN-F(บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ARIP-F(บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [บริการ])
ARROW-F(บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
AS-F(บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ASAP-F(บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASEFA-F(บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
ASIA-F(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ASIAN-F(บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ASIMAR-F(บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ASK-F(บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASN-F(บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
ASP-F(บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
ASW-F(บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ATP30-F(บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [บริการ])
AU-F(บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
AUCT-F(บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) [บริการ])
AWC-F(บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
AYUD-F(บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
B-F(บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
B-WORK-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
B52-F(บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BA-F(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BAFS-F(บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAM-F(บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
BANPU-F(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BAY-F(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BBL-F(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
BC-F(บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BCH-F(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BCP-F(บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BCPG-F(บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BDMS-F(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BEC-F(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BEM-F(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BFIT-F(บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
BGC-F(บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
BGRIM-F(บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BGT-F(บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
BH-F(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
BIG-F(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BIZ-F(บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
BJC-F(บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BKD-F(บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
BKI-F(บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLA-F(บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BLAND-F(บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BLISS-F(บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
BM-F(บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
BOL-F(บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
BPP-F(บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BR-F(บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
BROCK-F(บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
BROOK-F(บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
BRR-F(บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
BRRGIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
BSBM-F(บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
BSM-F(บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BTNC-F(บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
BTS-F(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTSGIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTW-F(บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BUI-F(บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
BWG-F(บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
CAZ-F(บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CBG-F(บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CCP-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
CEN-F(บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CENTEL-F(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CFRESH-F(บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CGD-F(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CGH-F(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CHARAN-F(บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
CHAYO-F(บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
CHEWA-F(บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CHG-F(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
CHO-F(บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CHOTI-F(บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CHOW-F(บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CI-F(บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CIG-F(บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CIMBT-F(ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
CITY-F(บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CK-F(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CKP-F(บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
CM-F(บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CMAN-F(บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
CMC-F(บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CMO-F(บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
CMR-F(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
CNT-F(บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
COLOR-F(บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
COM7-F(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
COMAN-F(บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
COTTO-F(บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
CPALL-F(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CPF-F(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPH-F(บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPI-F(บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
CPL-F(บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
CPN-F(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
CPR-F(บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
CPT-F(บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CPW-F(บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CRANE-F(บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CRC-F(บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CRD-F(บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CSC-F(บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
CSP-F(บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
CSR-F(บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CSS-F(บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CTW-F(บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
CWT-F(บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
D-F(บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
DCC-F(บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DCON-F(บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DDD-F(บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
DEMCO-F(บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
DHOUSE-F(บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
DIMET-F(บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DITTO-F(บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
DMT-F(บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
DOD-F(บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
DOHOME-F(บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
DREIT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
DRT-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
DTAC-F(บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
DTC-F(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน))
DTCI-F(บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
DUSIT-F(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
DV8-F(บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [บริการ])
EA-F(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EASON-F(บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
EASTW-F(บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ECF-F(บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
ECL-F(บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
EE-F(บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
EFORL-F(บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
EGATIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EGCO-F(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EKH-F(บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
EMC-F(บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
EP-F(บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
EPG-F(บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
ERW-F(บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ESTAR-F(บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ETC-F(บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ETE-F(บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ])
EVER-F(บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
F&D-F(บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
FANCY-F(บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
FE-F(บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
FLOYD-F(บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
FMT-F(บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
FN-F(บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FNS-F(บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FORTH-F(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
FPI-F(บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
FPT-F(บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
FSMART-F(บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [บริการ])
FSS-F(บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
FTE-F(บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FTREIT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
FVC-F(บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
GAHREIT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
GBX-F(บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GC-F(บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GCAP-F(บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
GEL-F(บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
GENCO-F(บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
GFPT-F(บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
GGC-F(บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GIFT-F(บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
GL-F(บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
GLAND-F(บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
GLOBAL-F(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
GLOCON-F(บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
GPI-F(บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GPSC-F(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GRAMMY-F(บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAND-F(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
GREEN-F(บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GROREIT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
GSC-F(บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
GTB-F(บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
GULF-F(บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
GUNKUL-F(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
HARN-F(บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
HEMP-F(บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
HMPRO-F(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
HPT-F(บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
HTC-F(บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
HTECH-F(บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
HUMAN-F(บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
HYDRO-F(บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ICC-F(บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
ICHI-F(บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ICN-F(บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
IFEC-F(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IHL-F(บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
IIG-F(บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
III-F(บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ILINK-F(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
ILM-F(บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
IMH-F(บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
IMPACT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
IND-F(บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
INET-F(บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
INSET-F(บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
INSURE-F(บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
INTUCH-F(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
IP-F(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
IRC-F(บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
IRCP-F(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
IRPC-F(บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
IT-F(บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ITD-F(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
ITEL-F(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
J-F(บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
JAK-F(บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
JAS-F(บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JASIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JCK-F(บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
JCKH-F(บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
JCT-F(บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
JKN-F(บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
JMART-F(บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JMT-F(บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
JR-F(บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JSP-F(บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
JTS-F(บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
JUBILE-F(บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
JUTHA-F(บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
JWD-F(บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
K-F(บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KAMART-F(บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
KASET-F(บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
KBANK-F(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KBS-F(บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KBSPIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
KC-F(บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
KCAR-F(บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KCE-F(บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
KCM-F(บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
KDH-F(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
KEX-F(บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KGI-F(บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KIAT-F(บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KK-F(บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
KKC-F(บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
KKP-F(ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KOOL-F(บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ])
KSL-F(บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KTB-F(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
KTC-F(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
KTIS-F(บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
KUMWEL-F(บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
KUN-F(บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KWC-F(บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KWG-F(บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
KWM-F(บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
KYE-F(บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
L&E-F(บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
LALIN-F(บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LANNA-F(บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
LDC-F(บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [บริการ])
LEE-F(บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
LEO-F(บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
LH-F(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LHFG-F(บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
LHK-F(บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
LHPF-F(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
LIT-F(บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
LOXLEY-F(บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
LPH-F(บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
LPN-F(บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
LRH-F(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
LST-F(บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
M-CHAI-F(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
M-F(บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MACO-F(บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAJOR-F(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAKRO-F(บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MALEE-F(บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MANRIN-F(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
MATCH-F(บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATI-F(บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAX-F(บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
MBAX-F(บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
MBK-F(บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MC-F(บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MCOT-F(บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MCS-F(บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
MDX-F(บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
MENA-F(บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
META-F(บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
MFC-F(บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MFEC-F(บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MGT-F(บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
MICRO-F(บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MIDA-F(บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MILL-F(บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
MINT-F(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
MIT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
MITSIB-F(บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
MJD-F(บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
MK-F(บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ML-F(บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MM-F(บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน))
MODERN-F(บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
MONO-F(บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MOONG-F(บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
MORE-F(บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
MPG-F(บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน))
MPIC-F(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MSC-F(บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
MTC-F(บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
MTI-F(บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
MUD-F(บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
MVP-F(บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NBC-F(บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NC-F(บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
NCAP-F(บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
NCH-F(บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NCL-F(บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NDR-F(บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
NEP-F(บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
NER-F(บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
NETBAY-F(บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
NEW-F(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NEWS-F(บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NEX-F(บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
NFC-F(บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
NINE-F(บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
NKI-F(บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NMG-F(บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
NNCL-F(บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NOBLE-F(บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NOK-F(บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
NOVA-F(บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
NPK-F(บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
NRF-F(บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
NSI-F(บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
NSL-F(บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
NTV-F(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NUSA-F(บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NVD-F(บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
NWR-F(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
NYT-F(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
OCC-F(บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
OCEAN-F(บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
OGC-F(บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
OHTL-F(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
OISHI-F(บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
OR-F(บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
ORI-F(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
OSP-F(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
OTO-F(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
PACE-F(บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PACO-F(บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PAE-F(บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PAF-F(บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PAP-F(บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
PATO-F(บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
PB-F(บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PCSGH-F(บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
PDG-F(บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PDI-F(บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PDJ-F(บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PE-F(บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PERM-F(บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
PF-F(บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PG-F(บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
PHOL-F(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
PICO-F(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [บริการ])
PIMO-F(บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PJW-F(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PK-F(บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
PL-F(บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
PLANB-F(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PLANET-F(บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
PLAT-F(บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PLE-F(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PM-F(บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PMTA-F(บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
POLAR-F(บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
POMPUI-F(บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
PORT-F(บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
POST-F(บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PPM-F(บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PPP-F(บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
PPPM-F(บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
PPS-F(บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PR9-F(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRAKIT-F(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PRAPAT-F(บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
PREB-F(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PRECHA-F(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRG-F(บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
PRIME-F(บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PRIN-F(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PRINC-F(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRM-F(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PRO-F(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
PROEN-F(บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
PROS-F(บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PROSPECT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
PROUD-F(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PSH-F(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
PSL-F(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PSTC-F(บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
PT-F(บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
PTG-F(บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTT-F(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTEP-F(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
PTTGC-F(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
PYLON-F(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
Q-CON-F(บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
QH-F(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
QHHR-F(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
QLT-F(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [บริการ])
QTC-F(บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RAM-F(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RATCH-F(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RBF-F(บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
RCI-F(บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))
RCL-F(บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
RICHY-F(บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RJH-F(บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RML-F(บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
ROCK-F(บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
ROH-F(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ROJNA-F(บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
RP-F(บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
RPC-F(บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
RPH-F(บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RS-F(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RSP-F(บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RT-F(บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
RWI-F(บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
S&J-F(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน))
S-F(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
S11-F(บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SA-F(บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAAM-F(บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
SABINA-F(บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SABUY-F(บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SAFARI-F(บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
SAK-F(บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SALEE-F(บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SAM-F(บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SAMART-F(บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SAMCO-F(บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SAMTEL-F(บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SANKO-F(บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SAPPE-F(บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SAT-F(บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
SAUCE-F(บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SAWAD-F(บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
SAWANG-F(บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SC-F(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SCB-F(ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
SCC-F(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCCC-F(บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SCG-F(บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCGP-F(บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SCI-F(บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCM-F(บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SCN-F(บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SCP-F(บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SDC-F(บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SE-ED-F(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SE-F(บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
SEAFCO-F(บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SEAOIL-F(บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
SECURE-F(บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
SELIC-F(บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SENA-F(บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SF-F(บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SFLEX-F(บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SFP-F(บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SFT-F(บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SGF-F(บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
SGP-F(บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SHANG-F(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SHR-F(บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SIAM-F(บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
SICT-F(บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
SIMAT-F(บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
SINGER-F(บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SIRI-F(บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SIS-F(บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SISB-F(บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SITHAI-F(บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SK-F(บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SKE-F(บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SKN-F(บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
SKR-F(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SKY-F(บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SLM-F(บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
SLP-F(บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SMART-F(บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SMD-F(บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
SMIT-F(บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SMK-F(บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
SMPC-F(บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
SNC-F(บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
SNNP-F(บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SNP-F(บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SO-F(บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SOLAR-F(บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SONIC-F(บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [บริการ])
SORKON-F(บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SPA-F(บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ])
SPALI-F(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
SPC-F(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPCG-F(บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SPI-F(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPVI-F(บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
SQ-F(บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SR-F(บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
SRICHA-F(บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SRIPANWA-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
SSC-F(บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSF-F(บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSP-F(บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SSSC-F(บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
SST-F(บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SSTRT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
STA-F(บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
STANLY-F(บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
STAR-F(บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STARK-F(บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
STC-F(บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STEC-F(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STECH-F(บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
STGT-F(บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
STHAI-F(บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
STI-F(บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STOWER-F(บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
STPI-F(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SUC-F(บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
SUN-F(บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
SUPER-F(บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUPEREIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUSCO-F(บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
SUTHA-F(บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
SVH-F(บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SWC-F(บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
SYMC-F(บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SYNEX-F(บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
SYNTEC-F(บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
T-F(บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TACC-F(บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TAE-F(บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TAKUNI-F(บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
TASCO-F(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TBSP-F(บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TC-F(บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TCAP-F(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TCC-F(บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TCCC-F(บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
TCJ-F(บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
TCMC-F(บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
TCOAT-F(บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TEAM-F(บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์])
TEAMG-F(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TFFIF-F(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TFG-F(บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TFI-F(บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TFMAMA-F(บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TGH-F(บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TGPRO-F(บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TH-F(บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
THAI-F(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THANA-F(บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
THANI-F(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
THCOM-F(บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
THE-F(บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
THG-F(บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
THIP-F(บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
THL-F(บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,เหมืองแร่])
THMUI-F(บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ])
THRE-F(บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
THREL-F(บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIGER-F(บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TIP-F(บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TIPCO-F(บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TISCO-F(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TITLE-F(บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TK-F(บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TKN-F(บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TKS-F(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TKT-F(บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TM-F(บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
TMB-F(ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน))
TMC-F(บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TMD-F(บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TMI-F(บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TMILL-F(บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TMT-F(บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TNDT-F(บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TNH-F(บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TNITY-F(บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
TNL-F(บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TNP-F(บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TNPC-F(บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TNPF-F(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
TNR-F(บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
TOA-F(บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TOG-F(บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์])
TOP-F(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TOPP-F(บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPAC-F(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TPBI-F(บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPCH-F(บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
TPCS-F(บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
TPIPL-F(บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
TPIPP-F(บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TPLAS-F(บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
TPOLY-F(บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TPP-F(บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์])
TPRIME-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
TPS-F(บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
TQM-F(บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TQR-F(บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน])
TRC-F(บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRITN-F(บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRT-F(บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
TRU-F(บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TRUBB-F(บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TRUE-F(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
TSC-F(บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ยานยนต์])
TSE-F(บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TSF-F(บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TSI-F(บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TSR-F(บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน])
TSTE-F(บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTA-F(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTB-F(ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ธนาคาร])
TTCL-F(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TTI-F(บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
TTW-F(บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
TU-F(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TVD-F(บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TVI-F(บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,ประกันภัยและประกันชีวิต])
TVO-F(บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
TVT-F(บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
TWP-F(บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ])
TWPC-F(บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
TWZ-F(บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร])
U-F(บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
UAC-F(บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
UBIS-F(บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UEC-F(บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UKEM-F(บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UMI-F(บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
UMS-F(บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
UNIQ-F(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
UP-F(บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
UPA-F(บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร])
UPF-F(บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
UPOIC-F(บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UREKA-F(บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
UT-F(บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
UTP-F(บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,กระดาษและวัสดุการพิมพ์])
UV-F(บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
UVAN-F(บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
UWC-F(บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน))
VARO-F(บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร])
VCOM-F(บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [เทคโนโลยี])
VGI-F(บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
VI-F(บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
VIBHA-F(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VIH-F(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VL-F(บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
VNG-F(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
VPO-F(บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,ธุรกิจการเกษตร])
VRANDA-F(บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
W-F(บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
WACOAL-F(บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค,แฟชั่น])
WAVE-F(บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WGE-F(บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
WHA-F(บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
WHABT-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
WHART-F(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์])
WHAUP-F(บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
WICE-F(บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
WIIK-F(บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,วัสดุก่อสร้าง])
WIN-F(บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,พัฒนาอสังหาริมทรัพย์])
WINMED-F(บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุปโภคบริโภค])
WINNER-F(บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ])
WORK-F(บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WORLD-F(บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
WP-F(บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [ทรัพยากร,พลังงานและสาธารณูปโภค])
WPH-F(บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
WR-F(บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) [หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน])
XO-F(บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
XPG-F(บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [ธุรกิจการเงิน,เงินทุนและหลักทรัพย์])
YCI-F(บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม,ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์])
YGG-F(บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ])
YUASA-F(บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])
ZEN-F(บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,อาหารและเครื่องดื่ม])
ZIGA-F(บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [สินค้าอุตสาหกรรม])