คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ADVANC(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
AIT(บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
ALT(บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
AMR(บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
BLISS(บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
DIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล [TECH,ICT])
DTCENT(บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
FORTH(บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET100])
HUMAN(บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
ILINK(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
INET(บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
INSET(บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
INTUCH(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
ITEL(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
JAS(บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET100])
JASIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน [TECH,ICT])
JMART(บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100])
JTS(บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
MFEC(บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
MSC(บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
PT(บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SAMART(บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SAMTEL(บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SDC(บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SIS(บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SKY(บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SVOA(บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SYMC(บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
SYNEX(บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
THCOM(บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
TKC(บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])
TRUE(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100])
TWZ(บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT])